نظرسنجی بیماران و مراجعه کنندگان از کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت                      

* مراجعین محترم هدف ما جلب رضایت شما و ارائه بهتر خدمات به بیماران می باشد. لذا خواهشمند است ما را در رسیدن به این مهم یاری نمائید.

1- برای دریافت نوبت از چه روشی اقدام می نمایید ؟
2-طریقه آشنایی شما از کلینیک از چه طریقی می باشد ؟
3- آیا از نحوه برخورد و راهنمایی واحد اطلاعات کلینیک راضی هستید؟
4- آیا از نحوه برخورد و راهنمایی های نگهبانان کلینیک راضی هستید؟
5- آیا از امکانات رفاهی ( تلویزیون، صندلی، آبسردکن، روشنایی، تخت، نمازخانه، وضعیت سرمایش، گرمایش و تهویه ) رضایت دارید؟
6- آیا از وضعیت نظافت و تمیزی کلینیک راضی هستید؟
7- آیا از نحوه برخورد و ارائه اطلاعات و راهنمایی های مورد نیاز کارکنان پذیرش راضی هستید؟
8- آیا از طول مدت انتظار از زمان پذیرش تا پایان ویزیت پزشک راضی هستید
9- آیا از نحوه برخورد و رفتار پرستاران راضی هستید؟
10- آیا از میزان رسیدگی پرستاران و ارائه خدمات به شما راضی هستید؟
11-آیا از حضور به موقع پزشکان در کلینیک راضی هستید؟
12-آیا از اختصاص وقت توسط پزشک جهت معاینه ی بیمار راضی هستید؟
13- آیا از نحوه برخورد و رفتار پزشکان راضی هستید؟
14- آیا شما را به مراکز خصوصی خارج از کلینیک جهت ادامه درمان راهنمایی می نمودند؟
15-در صورت مراجعه به دفتر سوپروایزر آیا از این واحد رضایت دارید؟
16- در صورت مراجعه به ریاست کلینیک آیا از این واحد رضایت دارید؟
17- آیا از هزینه پرداخت ویزیت راضی هستید ؟
18 – آیا این کلینیک را به دیگران پیشنهاد می کنید؟
19- در مجموع میزان رضایت خود را از خدمات کلینیک بعثت در چه سطحی ارزیابی می نمایید؟
20-در پایان اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید را بیان نمایید :
آخرین بروز رسانی : 14 شهریور 1400