•  
  • راهنمای ساختمان کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت *

 

طبقه همکف

واحدهای اداری :

مدیریت حسابداری-درآمد-انتظامات-پذیرش-اطلاعات امور رایانه  

طبقه اول

داروخانه

طبقه دوم

پذیرش-  اتاق پزشکان- نوار عصب و عضله  نوار مغز

طبقه سوم

پذیرش -  اتاق پزشکان اسپیرومتری

نوار قلب اکوقلب -  تست ورزش - هولترفشار هولتر ریتم

طبقه چهارم

پذیرش-  اتاق پزشکان-  شیمی درمانی - نمازخانه

 
آخرین بروز رسانی : 21 مرداد 1400