باسمه تعالی

 

برنامه خدمات پاراکلینیکی کلینیک بعثت  

روز

نوار عصب و عضله

نوار مغز

اسپیرومتری و UBT

نوار قلب

اکوی قلب

تست ورزش

هولتر فشار و ریتم

شنبه

-

-

-

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

9-8

یکشنبه

-

-

-

صبح

-

صبح

9-8

دوشنبه

-

-

-

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

9-8

سه شنبه

-

-

-

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

9-8

چهارشنبه

18-16

12-10

-

-

-

صبح و عصر

صبح و عصر

 

پنج شنبه

-

13-9

12-8

صبح

   

-

 

آخرین بروز رسانی : 21 مرداد 1400