اسپیرومتری( نوار ریه) آزمایشی است که در آن حجم های مختلف ریه اندازه گیری شده و بوسیله دستگاه روی نوار بصورت اعداد و ارقام ثبت می گردد. پزشک با مشاهده نوار وسایر علائم و شواهد نسبت به تشخیص بیماری اقدام و دارو و اقدامات درمانی تجویز می گردد
آخرین بروز رسانی : 21 مرداد 1400