دکتر کوروش فخیمی درخشان 

ریاست کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت

آخرین بروز رسانی : 31 شهریور 1400